Визуализации

Брой училища по общини: 2000/2001 - 2019/2020

Вид на училището: Общ бройОбщообразователни училищаСпециални училищаУчилища по изкустватаСпортни училищаПрофесионални гимназииПрофесионални ко

Зависимост между резулататите от националното външно оценяване след 7-ми клас/ ДЗИ и коефициента на безработица по общини

Набор от данни: Резултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по БЕЛРезултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по математикаРезултати от държавните зрелостни изпити по БЕЛ
Година: 2019, майска сесия