Данни

Източници на данни

Основните източници на данни за обработка, анализ и представяне са порталите за отворени данни, сред които:

Други използвани източници, свързани с определените проблеми са: