Данни

Източници на данни

Основните източници на данни за обработка, анализ и представяне са порталите за отворени данни, сред които:

Други използвани източници, свързани с определените проблеми са:

Делегирани държавни социални дейности по общини към февруари 2020 г.

Делегирани държавни социални дейности по общини към февруари 2020 г. по данни на общините, публикувани в Портала за отворени данни на Република България.

Институции в системата на предучилищното и училищното образование: 2015, 2017, 2018 г.

Източник

Сайт на МОН, Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“: