Брой избoрни демокрации по възраст, за света, 2022 г

Въз основа на класификацията на Lührmann et al. (2018) и данните на V-Dem. Изборните демокрации тук се разбират като политически системи, които провеждат смислени, свободни и честни и многопартийни избори.