Прилагане на ваксините срещу COVID-19 на Балканския полуостров

Брой поставени дози на 100 от населението:

 

Поставете мишката върху графиката за да видите ранкиране за съответния ден. При движение на мишката се виждат промените в ранкирането. 

Визуализация на данни от портала Our World in Data (OWD) (1).
Данните за всяка държава се обновяват с различна честота. Можете да включите и изключите държави с избор на легендата с мишката.

(1) Информацията е събрана от различни източници.