Електронно правителство

Тема Е-правителство съдържа визуализация на данни в следните направления:

  • индекс за степен на цифровизация на обществото
  • индекс за е-правителство
  • цифровизация на услугите

Електронно правителство

Визуализация на основните компоненти на два индекса: Дигитална икономика и общество (Digital Economy and Society Index) и Индекси за е-Правителство на Обединените нации (UN E-Government indices).