Civic Hacking

Концепция за визуализация на данни в област образование

13 октомври 2019

Концепция за визуализация на данни в област образование (188.53...

Сравнителен преглед на националното външно оценяване след 7 клас и програмата за международно оценяване на ученици PISA

13 октомври 2019

Сравнителен преглед на националното външно оценяване след 7 клас и програмата за международно оценяване на ученици PISA.pdf (250.41...

Доклад "Образование"

23 април 2019

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Основания за избор на област на политика: образование, здравеопазване, социална политика - обществена значимост 2. Анализ на гражданската активност в областта (през последната 1 година). Основни обществено-значими проблеми,...

Доклад “Социална политика”

23 април 2019

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Основания за избор на област на политика: обществена значимост 2. Анализ на гражданската активност в областта (през последната 1 година). Основни обществено-значими проблеми, предизвикали най-силен обществен интерес Актуални проблеми в...

Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

27 декември 2018

2_project_sign.jpg
Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на...