социална политика

Делегирани държавни социални дейности по общини към февруари 2020 г.

Делегирани държавни социални дейности по общини към февруари 2020 г. по данни на общините, публикувани в Портала за отворени данни на Република България.

Зависимост между резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас/ ДЗИ и коефициента на безработица по общини

Набор от данни: Резултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по БЕЛРезултати от националното външно оценяване след 7-ми клас по математикаРезултати от държавните зрелостни изпити по БЕЛ
Година: 2019, майска сесия

Социална политика

В областта на социалната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

  • Социални предприятия;
  • Хора с увреждания;
  • Достъп до социални услуги;
  • Дългосрочна грижа.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни.