Институции в системата на предучилищното и училищното образование: 2015, 2017, 2018 г.

Файлове

Източник

Сайт на МОН, Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“:

Проблеми

Липсват данни от „Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, достъпен на https://reg.mon.bg/Schools/search. Регистърът няма опция за експорт на данните за всички училища и не посочва 6 или 7 цифровия „Код по Админ“, използван в други набори от данни.