Среден брой ученици в паралелка: 2000/2001 - 2019/2020

Среден брой ученици в паралелка по общини от 2000/2001 учебна година до 2019/2020 година, изчислени на база брой паралелки в община и население на община, публикувани в системата Инфостат на НСИ.

При избор на община на картата с мишката се отваря графика на среден брой ученици в паралелка по години. Чрез падащите менюта под картата могат да бъдат избрани степен на образование и пол и/или друга година за визуализация на всички общини на картата.

До 2016/2017 учебна година включително учебните степени са: I - IV клас, V - VIII клас, IX - XIII клас. От 2017/2018 учебна година включително учебните степени са: I - IV клас, V - VII клас, VIII - XII клас. В графиките са събрани: V - VII / V - VIII клас и VIII - XII / IX - XIII клас.

 
Среден брой ученици в паралелка:
 
от по-нисък към по-висок
Учебна степен:
Учебна година: