Брой училища по общини: 2000/2001 - 2019/2020

Брой училища по общини от 2000/2001 учебна година до 2019/2020 година, публикувани в системата Инфостат на НСИ.
При избор на община на картата с мишката се отваря графика на училищата по години. Чрез падащите менюта под картата могат да бъдат избрани вид на училището и/или друга година за визуализация на всички общини на картата.
 
Брой училища:
 
от по-нисък към по-висок
Вид на училището:
Учебна година: