Представяне на Портала за данни

Файлове
Прикачен файл Размер
Презентация 1.1 MB

data

На 29 септември бе представен Порталът за данни чрез онлайн събитие, на което присъстваха представители от секторите здравеопазване, образование и социална политика.