Здравеопазване

В областта на здравната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

  • Детска смъртност
  • Продължителност на живота;
  • Политика за лекарствените продукти;
  • Лечебни заведения за болнична помощ.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни.