Безработица по области по данни на Агенцията по заетостта

Безработица по области по данни на Агенцията по заетостта: 2017 г. - 2020 г.

Област: