Държавни зрелостни изпити по БЕЛ по големина на населеното място и вид на училището

По големина на населеното място

 

По вид на училището

 

До 3 000 души

 

От 3 000 до 15 000 души

 

От 15 000 до 100 000 души

 

От 100 000 до 1 000 000 души

 

Над 1 000 000 души