Делегирани държавни социални дейности по общини

Делегирани държавни социални дейности по общини към февруари 2020 г. по данни на общините, публикувани в Портала за отворени данни на Република България.

Брой дейности:
1 - 10;
11- 20;
21 - 88;
няма данни.