Дял на учащи I-VIII клас, напуснали общообразователните и специални училища по общини

Учащи  I-VIII клас, напуснали общообразователните и специални училища по общини - НСИ Edu 2.2.2.

Учащи в общообразователни и специални училища по пол, групи класове, статистически зони, статистически райони, области и общини - НСИ Инфостат.

Дял напуснали:
0 - 4%;
4%- 8%;
8% - 20%;
няма данни.
year